Focus op Rusland (2/3)

Dit is deel twee van de reeks van drie artikelen waarin Jeroen Ketting de lezers van "Voka Magazine: Internationaal Ondernemen" laat kennismaken met Rusland.

Modernisering biedt kansen!

Welke sector biedt kansen in Rusland? Welke sector niet! Rusland heeft een van de snelst in ontwikkeling zijnde markten. Alleen al zijn oppervlakte en populatie bieden enorme potentie. Rusland is qua oppervlakte het grootste land ter wereld en meet 17 miljoen vierkante kilometer. Het is zo groot dat het land 9 tijdzones kent. Rusland heeft een bevolking van 142 miljoen mensen. De economische groei heeft geresulteerd in een snel groeiende middenklasse. De vraag naar services en een Westerse lifestyle komt nu niet meer alleen uit Moskou en St Petersburg maar neemt ook exceptioneel toe in de overige regio’s. Rusland biedt dan ook enorme kansen in de traditionele sectoren zoals retail- en consumentengoederen, agribusiness en voedselverwerkende industrie etc. In dit artikel zal echter nader worden ingegaan op een drietal nieuwe opkomende danwel minder bekende sectoren.

Verder lezen? Klik hier voor het hele artikel in Voka Magazine.

Sign up for our newsletter​

Sign up for our monthly mailing to make sure you never miss out on Jeroen Ketting's latest publications, events and webinars.

Share this article