Succesvol zaken doen met Russen; een kwestie van vertrouwen

Het artikel "Succesvol zaken doen met Russen" werd geschreven door Jeroen Ketting voor Compliance & Toezicht, het vaktijdschrift voor professionals over financieel risicomanagement.

Nederland behoort al jaren tot de groep van drie grootste investeerders in Rusland. Zonder het Nederlandse koopmanschap teniet te willen doen kan men stellen dat deze indrukwekkende positie voor een groot deel te danken is aan de sterk ontwikkelde Nederlandse dienstensector. Het zakendoen met Russische bedrijven en ondernemers levert echter vaak compliance gerelateerde problemen op. De ervaring leert dat een groot deel van deze problemen te vermijden is door goede communicatie en een solide vertrouwensbasis tussen de Nederlandse dienstverlener en de Russische cliënt.

| By Jeroen Ketting

Russia goes Dutch

Veel grote Russische bedrijven zoals het gasbedrijf Gazprom, olie reus Lukoil, telecom gigant Vimpelcom en de retail keten Evroset ondernemen via hun houdster-, financierings- of licentiemaatschappijen in Nederland. Maar ook het Russische middenbedrijf en vermogende privépersonen hebben de weg naar Nederland gevonden. De Russische macro-economische instabiliteit, het weinig voorspelbare belastingsysteem, de zwakte van de financiële sector en de gebrekkige bescherming van eigendomsrechten drijft de Rus naar veiliger havens. De Rus zoekt anonimiteit en risicoverlaging binnen Rusland en probeert daarom zijn belangen te verplaatsen naar buiten Rusland.

Niet alleen negatieve, maar ook positieve overwegingen spelen een rol bij de Rus om de financiële trek naar het buitenland te maken. Het prestige dat hoort bij cliënten van een buitenlandse bank, belastingvoordelen, betere toegang tot internationale financieringsmogelijkheden en toegang tot exportmarkten zijn eveneens belangrijke argumenten voor de Russische zakenman om zijn belangen in een buitenlandse structuur onder te brengen. Veel Russen kiezen Nederland als basis vanwege de Nederlandse belasting wet- en regelgeving waar de deelnemingsvrijstelling geldt en bronbelasting ontbreekt, de vele bilaterale belastingverdragen, het stabiele politieke klimaat, de ontwikkelde dienstensector, en de praktijk van de advanced tax ruling die de zekerheid over het fiscale klimaat verhoogt. Daarnaast spelen nog twee andere factoren een rol; ten eerste is Nederland voor Russen (relatief) dichtbij en ten tweede werkt de positieve associatie die Russen met Nederland hebben in het voordeel van de Nederlandse dienstverlener. De Rus is zich zeer bewust zijn van de positieve historische relatie die Rusland en Nederland sinds de dagen van Peter de Grote hebben gehad en hecht daar nog immer waarde aan.

Het onderstaande fragment komt uit een artikel van Jeroen Ketting voor “Compliance & Toezicht”, het vaktijdschrift voor professionals over financieel risicomanagement. Lees het hele artikel hier.

Share this article

Sign up for our newsletter​

Sign up for our monthly mailing to make sure you never miss out on Jeroen Ketting's latest publications, events and webinars.